Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal bevordert grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij. Hiervoor adviseert en ondersteunt zij burgers, instellingen en ondernemingen in het grensgebied bij Duits-Nederlandse contacten, activiteiten en vragen. De Euregio Rijn-Waal is een Duits-Nederlands samenwerkingsverband met circa 55 leden, waaronder Duitse en Nederlandse gemeenten, regionale overheden en instanties.

 

Euregio Rijn-Waal is actief op het gebied van:

  • Begeleiding bij de subsidiëring van grensoverschrijdende projecten en activiteiten in het kader van INTERREG en EURES en ondersteuning bij het vinden van partners en financieringsmogelijkheden hiervoor
  • Faciliteren van Nederlands-Duitse afstemming op het gebied van openbare orde en veiligheid, gezondheidszorg en ruimtelijke ordening.
  • Belangenbehartiging voor de grensregio
  • Ondersteuning van burgers op het gebied van wonen, werken en studeren over de grens.

www.euregio.org