Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg

Nederlandse en Duitse huisartsen, specialisten, ziekenhuizen, ziektekostenverzekeraars e.d. werken samen om de kwaliteit van de gezondheidszorg in het grensgebied te verbeteren. De Euregio Rijn-Waal coördineert deze samenwerking in de vorm van het netwerk ‘Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg’. Het forum heeft circa 50 lidorganisaties. In dit netwerk worden enkele keren per jaar actuele thema’s op het gebied van gezondheidszorg besproken en nieuwe projectideeën ontwikkeld en beoordeeld. De uitvoering van deze projecten vindt plaats met subsidiemiddelen van het Europese programma INTERREG Deutschland-Nederland.

De doelstellingen van de grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidssector zijn gericht op verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg en op het afbouwen van belemmeringen voor het verkrijgen hiervan en in het bijzonder op de volgende aspecten:

  • intensivering van de samenwerking van allen (zorgaanbieders) en de
  • uitwisseling tussen de in gezondheidszorg verantwoordelijke instanties, verenigingen en instellingen, m.b.t. de gemeenschappelijke
  • identificatie van behoeften en het gebruik van middelen, alsmede een
  • versterkte coördinatie van de planning van de gezondheidsdiensten resp. zorgaanbieders.

Specifiek doel van het Forum is mobiliteit in de grensoverschrijdende gezondheidszorg door middel van:

  • Toegankelijke informatie over het zorgaanbod.
  • Transparantie over de verschillende projecten en samenwerking op medisch gebied.
  • Vereenvoudiging van administratie, waar nodig ondersteund door technische oplossingen.
  • Uitbouwen en verbreden van het Euregionale netwerk