Psychische kwetsbaarheid en het belang van preventie

21-07/2021

Via deze link kunt u de opname van het webinar terugkijken.

 

In vrijwel alle westerse landen zien we een toename aan vraag voor hulp voor kinderen en jongeren met mentale problemen. Hoewel de zorg de afgelopen decennia sterk is verbeterd blijft de druk op de GGZ groot. In deze groeiende druk op de zorg speelt psychische kwetsbaarheid (p-factor) een belangrijke rol. Deze p-factor verdeelt zich als een normaalcurve. Er is een kleine groep mensen die geen tot nauwelijks psychische kwetsbaarheid kent en ontwikkelt. Maar er is ook een kleine groep mensen die juist buitengewoon psychisch kwetsbaar is. De grootste groep bevindt zich daar tussenin. Daar is de context heel erg belangrijk want die heeft interactie met de psychische aanleg. Op basis van wat we nu weten over psychische kwetsbaarheid liggen er kansen om vanuit het preventie denken de problemen aan te pakken.

 

In april is Karakter samen met Duitse onderzoekers van de LVR-kliniek in Essen een onderzoek gestart naar de impact van de coronacrisis op kinderen en jongeren in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie, om nu én in de toekomst beter om te kunnen gaan met deze situatie. Er is onder andere gekeken naar hoe het thuis met gezinnen gaat en of kinderen last hebben van angst- en/of depressieve klachten. 

 

Prof. dr. Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie aan het Radboudumc en bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme aan de faculteit sociale wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Hij is daarnaast voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van het kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Zijn onderzoek is translationeel, van genetisch onderzoek en neuro-imaging tot neurocognitieve studies en interventie studies en heeft een focus op neurocognitieve ontwikkelingsstoornissen. Hij is actief betrokken bij het verbeteren van triage in de eerstelijns geneeskunde, waar hij voorstander is van een normaliserende attitude, waarbij alleen die kinderen die zeer psychisch kwetsbaar zijn hoogintensieve behandeling moeten krijgen. Als docent is hij betrokken bij onderwijs van arts-assistenten, co-assistenten, medisch studenten en verzorgt regelmatig scholing voor hulpverleners werkzaam in de GGZ, docenten die werken in bijzonder en speciaal onderwijs, huisartsen en beleidsmakers. Hij werkt internationaal samen met de Department of Pediatric Neurology and Neurorehabilitation, the First Hospital of Jilin University, China en met de Universiteit van Essen.

 

Prof. dr. Johannes Hebebrand is hoofdredacteur van Europese kinder- en jeugdpsychiatrie (ECAP); Hoofd afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Psychosomatiek en Psychotherapie; en medisch directeur van LVR-Klinikum Essen, Universiteit van Duisburg-Essen in Duitsland. Hij is co-auteur van Eetstoornissen en obesitas bij kinderen en adolescenten.

Prof. Johannes Hebebrand behaalde zijn MD aan de Universiteit van Heidelberg en zijn doctoraat aan de Universiteit van Bonn. Aan de Universiteit van Duisburg-Essen is de groep van prof. Hebebrand onlangs betrokken geweest bij internationale consortia om polygenen te detecteren voor complexe aandoeningen, waaronder obesitas, anorexia nervosa en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Prof. Hebebrand is gefascineerd door onderzoek naar de tegenovergestelde uiteinden van de verdeling van het lichaamsgewicht en door de implicaties van neuro-endocrien en genetisch onderzoek met betrekking tot obesitas voor anorexia nervosa te beoordelen. Hij heeft ook een sterke interesse in obesitas in een vroeg stadium. Naast zijn onderwijsonderzoek en klinische praktijk was prof. Hebebrand redacteur van het International Journal of Eating Disorders, European Child and Adolescent Psychiatry en Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie en was hij hoofdredacteur van Obesity Facts, het officiële tijdschrift van de European Association for the Study of Obesity. Hij heeft in tal van vaktijdschriften gepubliceerd en is momenteel hoofdredacteur van de European Child and Adolescent Psychiatry Association. Hij was voorzitter van de Duitse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie in 2008 en 2009 en zat ook in het bestuur van de Duitse Vereniging voor Obesitas.