Ambulances in regio veel vaker uitgerukt

14-05/2020

SASKIA WASSENAAR GEERT WILLEMS

Ambulances moesten vorig jaar in Nijmegen in vergelijking met 2015 33 procent keer vaker op pad om patiënten te voeren. In de hele regio is sprake van een flinke stijging van vooral het aantal spoedritten, waardoor de ambulance vaker niet binnen de verplichte vijftien minuten ter plekke is. Er waren juist meer wagens aangeschaft en mensen aangenomen om die norm vaker te halen.

Het grote aantal ritten in Nijmegen is volgens Ambulancezorg Gelderland-Zuid te verklaren door de bevolkingsgroei van de stad, maar ook door de aanwezigheid van twee grote algemene ziekenhuizen en een gespecialiseerd ziekenhuis, de Sint Maartenskliniek. Vanuit deze ziekenhuizen worden veel patiënten naar andere gemeenten vervoerd, als ze zijn ontslagen. Door de verder vergrijzende bevolking zal dat aantal de komende jaren alleen maar toenemen.

Door die vergrijzing stijgt ook het aantal keren dat de ambulance met spoed moet uitrukken in de hele regio. Daardoor is het Ambulancezorg Gelderland-Zuid niet gelukt om om de landelijke norm te halen: bij 95 procent of meer van de spoedritten moet de ziekenwagen binnen een kwartier ter plaatse te zijn. Ondanks de uitbreiding van het aantal ambulances en medewerkers is dit percentage zelfs iets gezakt.

Ambulances in Gelderland-Zuid - het gebied van Culemborg tot Millingen - waren vorig jaar in 92,8 procent van de spoedritten binnen dat kwartier ter plaatse, tegen 93,3 procent het jaar ervoor. Maar in absolute cijfers scoorde de ambulancezorg juist beter: 600 keer vaker werd de norm van een kwartier wel gehaald.

Directeur Ambulancezorg Dennis van Zanten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid concludeert dan ook in zijn jaarverslag 'dat de capaciteitsuitbreiding onvoldoende is geweest om de stijging van de vraag naar spoedzorg te compenseren.'

,,We hebben onze prestaties in elf van de veertien gemeenten stabiel gehouden of zelfs verbeterd, ondanks de toenemende zorgvraag", zegt Van Zanten in een toelichting. ,,Dat hadden we niet kunnen doen zonder de extra ambulances en medewerkers. Dan waren we veel verder gezakt ten opzichte van de norm. Ik zou dan ook eerder willen spreken van een mooie prestatie."

Van Zanten zoekt andere mogelijkheden om de aanrijtijden te verbeteren. Hij denkt er onder meer over om de aanpak van spoedritten aan te passen. ,,Burgers die hulp nodig hebben, maar geen levensbedreigende verwondingen, aandoeningen of ziektes hebben, kunnen mogelijk op een andere manier worden vervoerd. Zo kunnen we spoedambulances vrij houden voor levensbedreigende situaties."

 

Bron: De Gelderlander, editie Nijmegen, 13.05.2020