Zorg Verbindt toont resultaten en kijkt vooruit

04-02/2020

 

Op 5 februari vond in het Sanadome in Nijmegen het afsluitende symposium van het INTERREG VA project “Zorg verbindt” plaats. Ca. 80 vertegenwoordigers uit de gezondheidszorg, maar ook van gemeenten en andere overheidsinstanties woonden het interessante symposium bij.

 

In de Euregio Rijn-Waal wordt al 25 jaar grensoverschrijdend samengewerkt op het gebied van gezondheidszorg. Aanjager hierbij is van begin af aan het Netwerk “Euregionaal Forum Grensoverschrijdende Gezondheidszorg”.

 

De afgelopen vier jaar werkten ruim 30 partners binnen Zorg Verbindt in 12 verschillende clusters samen om de gezondheidszorg in het grensgebied te verbeteren. Tijdens het symposium werden de behaalde resultaten gepresenteerd en discussieerden de aanwezigen over de toekomst van de zorg.

De ervaring leert dat het belangrijk is, dat de samenwerking plezierig verloopt, dit blijkt een van de belangrijkste succesfactoren te zijn.

 

Ook de komende jaren blijft grensoverschrijdende gezondheidszorg een belangrijk onderwerp, waarbij de vraag “hoe houden we de mensen gezond” centraal staat. Iedereen is het erover eens, dat e-health steeds belangrijker zal worden, waarbij met name het onderwerp gegevensbescherming de aanbieders van e-healthoplossingen nog voor grote uitdagingen stelt.

 

Alle betrokken instanties en zorginstellingen zijn gevraagd om de bekijken, welke behoeften er zijn en welke innovaties er nodig zijn om de gaten in het zorgaanbod te dichten. Het is belangrijk om de passende bedrijven te vinden, die deze innovaties kunnen realiseren. Vandaar dat ook dat de samenwerking op het gebied van zorg in de Euregio Rijn-Waal zal worden voortgezet. Subsidie vanuit de Europese Unie blijft hard nodig, juist in de grensregio, maar minstens net zo belangrijk is, dat de initiatieven die met behulp van EU-middelen zijn ontstaan ook na de projectlooptijd worden voortgezet, zodat de gezondheidszorg in onze grensregio duurzaam verbeterd wordt.

 

“Zorg verbindt” kon dankzij het Europese subsidieprogramma INTERREG A Deutschland-Nederland, het Land Noordrijn-Westfalen, Provincie Gelderland en Provincie Limburg gerealiseerd worden.

 

 

Film kijken nu:

 

De projectpartners vertellen in deze film over de behaalde resultaten en hun ervaringen met het project:

0:15 – 0:54: Thea Remers

0:55 - 2:30:  Jeroen Boogarts

2:31 – 4:21: Hella Muijsers

4:23 – 6:01: Christian Pilgrim

6:05 – 7:45: Janna Vrijsen

7:46 – 9:57: Heike Au

10:00 – 11:33: Tim Pelle

11:37 – 13:52: Maria Hopman

13:56 – 16:03: Dietmar Ulrich

16:05 – 17:40 Victor Haze

17:44 – Schluss: Thea Remers