Overzicht projecten

mei 2016 - apr 2019

Cluster 7: Depressie-behandeling op afstand

Activiteit inzake depressie-behandeling en –monitoring op afstand door de toepassing van nieuwe behandelmethoden thuis in landelijke en stedelijke gebieden.

apr 2016 - mrt 2019

Cluster 2: GOA, Grensoverschrijdende Online-behandeling van Artrose

Zelfmanagement is essentieel bij artrose. Optimale zorg bij artrose betekent dus het begeleiden naar effectief zelfmanagement.

apr 2016 - mrt 2019

Cluster 3: Monitoring op afstand bloeddruk-zelfcontrole

Activiteit inzake introductie van de werkwijze monitoring op afstand van bloeddruk-zelfcontrole door de patiënt thuis in landelijke en stedelijke gebieden.

apr 2016 - sep 2018

Cluster 4 : Tandheelkunde bij ouderen voor verplegenden en mantelzorgers

Activiteit inzake versterking van de tandzorg aan kwetsbare patiëntengroepen in de stationaire zorginrichtingen (o.a. instellingen) in het grensgebied door inschakeling van lokale professionele verzorgers en mantelzorgers in e-health afstemming met de professionele tandzorg op afstand.

apr 2016 - mrt 2019

Cluster 5: Benchmark infectiepreventie bij operaties

NL/D benchmark en gezamenlijke NL/D pilot van een NL en van een D ziekenhuis inzake van een preventieve aanpak m.b.t. infecties die kunnen ontstaan na operaties.

apr 2016 - mrt 2019

Cluster 6: NL/D ziekenhuissamenwerking groot helpt klein

Activiteit inzake het opstellen van implementatieplannen en het gezamenlijk scholen van personeel om te komen tot grensoverschrijdende diagnostiek, operatie en therapie bij vaatziektes.

apr 2016 - sep 2019

Cluster 9: Zorg in landelijke grensgebieden (CARA)

Een EuRegionaal contactpunt op het platteland van de Euregio Rhein-Waal en rijn-maas-noord geeft aan meer dan 2,6 miljoen burgers (Nederland = 1,4 miljoen en Duitsland = 1,2 miljoen inwoners) de mogelijkheid, zich over goede medische zorg in het grensgebied te informeren, voorlichting, informatie en service, bijv. over de eenvoudige toegang naar behoefte, veilige procedures voor patiënten, medici, familieleden, verzekerden te verkrijgen.

apr 2016 - sep 2019

Cluster1: Hartrevalidatie op afstand

Activiteit inzake hartrevalidatieprogramma’s buiten de stedelijke gebieden middels lokale medische fittness-centra in samenwerking met (regionale)expertise centra.

mrt 2016 - feb 2020

Cluster 11: Netwerken - Euregionale Grensoverschrijdende Matchings/Fieldlabs/Workshops

Het netwerk wordt gebruikt voor sector overschrijdende contacten, als basis voor nieuwe project ideeën en matchings en voor disseminatie van (tussen) resultaten van de zorgclusters.

mrt 2016 - feb 2020

Project Zorg verbindt

In het middelpunt van het project Zorg Verbindt staan aan de ene kant het zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de burger, de verzekerde, de patiënt en aan de andere kant een optimaal inzetten en economisch gebruik van de zorgfaciliteiten.

jan 2015 - mrt 2015

Duurzaam gezond

sep 2013 - mrt 2015

Senior Apotele

sep 2013 - mrt 2015

Zorg op afstand

mrt 2013 - mrt 2015

ParkinsonNet D-NL

nov 2012 - dec 2014

Zorg voor hulpbehoevenden

jan 2011 - apr 2014

Zorg zonder grenzen

jul 2010 - dec 2012

D/NL-gehoorverlies