Twee miljoen euro voor OK-Robot

17-06/2016

Twee miljoen euro voor OK-Robot !

 

Het hoofd van thoraxchirurgie aan het Wilhelm-Anton Hospital in Goch, Dr. André Stobernack, 

is vastbesloten om nieuwe med. technologie aan te schaffen.

Over één,  twee jaar, kan een robot de chirurgen behulpzaam zijn.

 

http://www.gesundheitsforumerw.eu/dynamic/media/1/documents/Nieuws/17062017Gocher%20WilhelmAntonHospitalOPRoboter.pdf