Cluster 11: een eerste Duits-Nederlandse rondetafel

08-11/2017

Cluster 11: een eerste Duits-Nederlandse rondetafelgesprek

 

Op 7 november 2017 vond een eerste Duits-Nederlandse rondetafelgesprek in Düsseldorf plaats in het kader van Cluster 11: Euregionale Grensoverschrijdende Matchings/ Fieldlabs/Workshops” van het project "Zorg verbindt - grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg"
 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door, Health Valley Nederland (Victor Haze) en
Cluster InnovativeMedizin.NRW (Oliver Lehmkühler).
De ca. 30 deelnemers kwamen vanuit verschillende organisaties, zowel MKB als zorginstellungen als politiek.

 

Als keynote speakers traden op, Prof. Angela Maas, Radboud Universitair Medisch Centrum / Nijmegen: "Hart-en vaatziekten bij vrouwen en de invloed van vrouwelijke hormonen op het vasculaire systeem";

Prof. Dr. med. Bernd Turowski, Universiteitskliniek Düsseldorf : “Simulatie van beeld-gestuurde neurologische interventies” en

Dr. Heddeke Snoek, Kinder- en Jeugdpsychiater, Karakter Nijmegen: “De diagnostische camera”

 

Het doel is het zorgaanbod voor de burgers in de grensstreek te verbeteren en innovaties voor de gezondheidszorg te ontwikkelen door middel van grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Rijn-Waal.

Er vond een constructieve discussie over de kans op regionale samenwerking in de gezondheidszorg plaats.

 

Tijdens het netwerken met een hapje en een drankje werden de eerste “Matchings” een feit.